Stoughton (Cobb Corner)
140 Sharon Street
Stoughton MA 02072
USA